ج٫ آذر ۱۷ام, ۱۴۰۲

امشب زده به سرم که دل تورو ببرم دورت بگردم