چ٫ آذر ۱۰ام, ۱۴۰۰

امشب زده به سرم که دل تورو ببرم دورت بگردم