ج٫ تیر ۱۰ام, ۱۴۰۱

امشب زده به سرم که دل تورو ببرم دورت بگردم