س٫ مرداد ۱۲ام, ۱۴۰۰

پاک تر پاک تر از چشم سارانی هنوز