د٫ اسفند ۵ام, ۱۳۹۸

من یه شب خواب جدایی رو دیدم حس بدی بود