پ٫ خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۹

من چو اشکی که در لحظه غم میریزم