س٫ مرداد ۱۲ام, ۱۴۰۰

عاشق و در به درم تویی قرص قمرم