ش٫ خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۹

رو به این منظره بی سر و ته حیرانم