ج٫ آبان ۲۴ام, ۱۳۹۸

خداحافظ اگر میگی دلت رو میزنم میرم