ج٫ خرداد ۱۶ام, ۱۳۹۹

خداحافظ اگر میگی دلت رو میزنم میرم