د٫ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۹

از منه عاشق مغرور چی میخوای دیگه بسه